ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙ!

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙ!

Πληροφορηθήκαμε ότι, παρά τις συστάσεις μας και παρά την γενικότερη απαγόρευση που υπάρχει σε όλους τους Δήμους της χώρας για αθλητικές δραστηριότητες οποιουδήποτε τύπου, κάποια παιδιά πηγαίνουν στα Ριμινίτικα.

Μάλιστα, μας είπαν ότι κάποια εξ αυτών φέρουν και ενδυμασία με το σήμα της ΑΠΕ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ:

Φυσικά, ο σύλλογος κι η Ακαδημίας μας δεν επικροτούν τέτοιες κινήσεις. Τουναντίον,  παρακαλούμε ΟΛΟΥΣ τους γονείς αλλά κι ΟΛΑ τα παιδιά να μείνουν μέσα στο σπίτι τους.

Γονείς, προσοχή στα παιδιά σας!

Παιδιά, κάντε αυτό που πρέπει και να αποτελέσετε εσείς το παράδειγμα που λείπει. Που λείπει απ’ όλους μας!